Порядок проведення консультаційних процедур із зацікавленими сторонами