Інформація про лісогосподарську діяльність

Коротка довідка про лісогосподарську діяльність підприємства за 2019 рік

В своїй лісогосподарськой діяльності ДП «Богуславський лісгосп» в першу чергу дотримується принципів раціонального та збалансованого використання лісових ресурсів, які базуються на науковій основі у відповідності до міжнародних стандартів, що в свою чергу відповідають принципам і критеріям FSC, а саме:
-  економічно ефективне, екологічно збалансоване і соціально відповідальне ведення лісового господарства на основі міжнародних стандартів Лісової Опікунської Ради;
-  дотримання міжнародних конвенцій, нормативно-правових актів України з питань ведення лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища – Законів  України „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про тваринний світ”, „Про рослинний світ”, „Про природно-заповідний фонд”, „Про національну екологічну мережу”;
-  використання заходів та засобів з ведення лісогосподарської діяльності спрямованих на збереження – біорізноманіття в лісах, середовищ існування видів флори та фауни, які є рідкісними та знаходяться під загрозою знищення; 
- дотримання інтересів працівників лісового господарства і членів їх сімей, місцевих громад, сталого економічного розвитку підприємства і лісових територій.
Загальна площа вкритих лісом земель по підприємству становить – 28007,1 га, з них  

 • молодняки –20,5%;
 • середньовікові –41%;
 • пристигаючі –23,4%;
 • стиглі і перестійні –15,1%.

 Середній вік лісових насаджень –  61 рік.
 
З метою збереження та відновлення популяцій рідкісних та зникаючих видів флори та фауни на території підприємства створено 4 об`єкти природно заповідного фонду, а саме:
 

 • Заповідне урочище «Турчино» загальною площею – 327 га;
 • Лісовий заказник місцевого значення «Бушевський» загальною площею – 148 га;
 • Лісовий заказник місцевого значення «Улашівська дача» загальною площею – 133 га;
 • Орнітологічний заказник місцевого значення «Саварка» загальною площею – 89 га.

У 2019 році ДП «Богуславський лісгосп» році провів комплекс лісогосподарський заходів  спрямованих на  підвищення ефективності лісогосподарської діяльності, раціональне використання природних лісових ресурсів та покращення екологічного стану лісів.  
Лісогосподарська діяльність здійснювалась у відповідності з «Проектом організації і розвитку лісового господарства ДП «Богуславський лісгосп», базового лісовпорядкування 2014 виконаного Українською експедицією В.О.«Укрдержліспроект» та матеріалів безперервного лісовпорядкування.
Зміни котрі відбулися протягом року у лісовому фонді  ДП «Богуславський лісгосп» внесені до всіх лісовпорядкувальних матеріалів: таксаційних описів, планшетів, проектувальних відомостей.
Протягом 2019 року на підприємстві було заготовлено 8769,78 кг лісового насіння з них: дуба звичайного – 8002 кг; горіха чорного – 100 кг; каштана – 70 кг; ялини – 2 кг, сосни – 6 кг;горіха грецького – 12,8 кг; липа – 7 кг; інших порід – 569,98 кг. 
ДП «Богуславський лісгосп» були проведені заходи по  лісовідновленню на загальній площі 171,4 га         (в тому числі сосни звичайної –  45,9 га, дуба звичайного – 124,2 га, інші породи – 1,3 га).  
Також структурними підрозділами підприємства у 2019 році вирощено сіянців і укорінених живців 1101,21 тис. штук, з них хвойних 354,25 тис. штук, дуба звичайного – 579,1 тис. штук, чагарникові – 2,690 тис. штук, плодово-кісточкові 2,780 тис. штук, горіхоплідні  – 0,570 тис. штук, туя – 2,070 тис. штук, інші породи – 159,75 тис. штук.
 
Одним з найважливіших завдань ведення лісогосподарської діяльності є вчасне  і якісне проведення всіх видів рубок. Важливим елементом при організації всіх видів лісосічних робіт є відведення призначених до рубки насаджень (геодезичний обмір площ лісосік, обмір дерев, визначення розряду висот, матеріально грошова оцінка).
Згідно з нормами і вимогами, що викладені в законодавчих та галузевих нормативних актах, якість відведення насаджень до рубок оцінюється на добре.
Головним показником при аналізі використання лісосічного фонду є середня зміна річного запасу на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, у ДП «Богуславський лісгосп» він становить 4 м3/га, який свідчить про невиснажливе, планомірне та ефективне  використання лісосічного фонду для регіону. 
Одним з найважливіших завдань ведення лісового господарства є вчасне  і якісне проведення вибіркових санітарних рубок та суцільних санітарних рубок (за станом).
В цілому санітарний стан насаджень ДП «Богуславський лісгосп», підтримуються завдяки невідкладним санітарно-оздоровчим заходам проведеним в поточному році, що дало змогу в нестійких кліматичних умовах максимально  зберегти  насадження від шкідників та хвороб лісу.
Територія ДП «Богуславський лісгосп» характеризується  не високим  3 класом пожежної небезпеки що обумовлено значною питомою вагою листяних насаджень (дуб, ясен, граб, берест, клен)  81,5%, для організації охорони лісів від пожеж в 2019 році видані накази, розроблені та затверджені у встановленому порядку Типові оперативно-мобілізаційні плани по гасінню великих лісових пожеж.
З метою недопущення виникнення лісових пожеж на території підприємства у 2019 році проведено комплекс заходів:

 • створено  нових мінералізованих смуг – 210 км;
 • проведено догляд за існуючими мінералізованими смугами – 370  км;
 • перекрито позапланових заїздів у ліс – 55;
 • розміщено наглядної агітації на протипожежну і екологічну тематику – 50;
 • проведено виступів у засобах масової інформації – 10;
 • проведено рейдів з виявлення порушників правил пожежної безпеки – 28;
 • притягнуто до відповідальності порушників правил пожежної безпеки 3 особи та накладено адміністративних штрафів на загальну суму 255 грн. котрі сплачені в повному обсязі.